Vogelwacht Oldeholtpade e.o., een begrip in de omgeving

‘Vogelwacht Oldeholtpade en omstreken’ is een vereniging van enthousiaste mensen, die een instinctieve voorliefde hebben voor vogels en hun natuurlijke leefomgeving. Een wereld zonder vogels is een saaie wereld. Met een enorme diversiteit aan soorten, met elk hun eigen uiterlijke en akoestische kenmerken, voorzien zij ons dagelijkse leven van kleur en vrolijke klanken. Dat is dus iets om zuinig op te zijn!

Vogelwacht Oldeholtpade en omstreken is een afdeling van de BFVW (Bond van Friese Vogelbeschermingswachten), en beheert het gebied tussen de autosnelweg A32, de Linde, de Tjonger en de gemeentegrens van Ooststellingwerf

Taken & doelstellingen
Een taak van de vogelwacht is dus kort gezegd; de natuur een handje helpen als het even tegenzit. Maar de natuur is toch prima in staat zichzelf te redden? En elke tegenslag wordt toch op een natuurlijke wijze hersteld? Ja, op zich is dat waar. Onze biotoop waarin we leven is een zelf regenererend systeem, met een onvoorstelbaar herstelvermogen. Echter, wij mensen houden niet altijd rekening met de gevolgen van ons doen en laten. We bouwen huizen, leggen wegen aan, cultiveren de grond zodat een optimale oogst van gewassen wordt bewerkstelligd etc. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld bepaalde plantensoorten verdwijnen omdat ze soms als ongewenst worden beschouwd. Het landschap verandert zo gestaag, waardoor bepaalde diersoorten zich er niet meer thuis voelen. De voor hen altijd zo vertrouwde omgeving biedt ineens niet meer de bescherming en de noodzakelijke rust om voor een nageslacht te zorgen. Ze zoeken elders hun heil en zo krijgen andere diersoorten de overhand en raakt het natuurlijk evenwicht ontregeld. Vooral vogels zijn dan een extra kwetsbare groep.

Dan wordt het tijd om kritisch te kijken waar nu precies de knelpunten liggen en daar op een adequate manier op te reageren. De vogelwacht heeft hiervoor de benodigde kennis in huis. In goed overleg en samenwerking met boeren- en jagersorganisaties, andere vogelwachten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en de BFVW wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om structureel verbetering in de situatie aan te brengen. Zo doen bijvoorbeeld diverse agrarische bedrijven mee aan collectief weidevogelbeheer. Dit soort door de vogelwacht begeleide initiatieven zullen uiteindelijk moeten leiden tot een evenwichtige en meer gevarieerde vogelstand.

Activiteiten
De activiteiten van de vogelwacht bestaan o.a. uit; Nazorg van:

Weidevogels over een gebied van 1800 hectare, verdeeld over 13 rayons. Om de nesten goed te kunnen beschermen willen wij graag meer gebruik maken van schrikapparaten.
Nestkasten, 150 stuks verdeeld over 3 rayons. Onderhoud en registratie van bezetting.
Roofvogels, ringen en registreren. (zie ook www.roofvogelsweststellingwerf.nl)
Zwaluwen, registratie van nesten
Kerkuilenwerkgroep, plaatsen en onderhoud van nestbakken, ringen en registratie.
Wintervoedering ten tijde van strenge winters. Het maken en verkopen van nestkasten. Tijdens werkzaamheden op het land worden nesten gemarkeerd met stokken, zodat deze goed zichtbaar zijn en zo kunnen worden beschermd.
Jeugdvogelwacht
Ook voor de jeugd heeft de vogelwacht veel te bieden. Want de natuur is er natuurlijk niet alleen voor volwassenen. Zo worden er o.a. regelmatig interessante en informatieve excursies georganiseerd. Ook in de vogelwereld wordt gezegd: “Zoals de ouders zongen, piepen de jongen!”.

Projecten
Het zal u inmiddels wel duidelijk zijn geworden dat de vogelwacht een vereniging is die zeer actief is, en beslist niet van stilzitten en van passief toekijken houdt. Het bestuur, de leden en vrijwilligers steken zo nu en dan hun koppen bij elkaar en broeden dan gezamenlijk briljante ideeën uit. Men stroopt dan de mouwen op en met vereende krachten worden deze ideeën ten uitvoer gebracht.

Zo werd op 9 mei 1995 een observatiehut, die sinds december 2006 de naam ‘Gerrits Hutte’ draagt, gerealiseerd op grondgebied van Staatsbosbeheer bij de landerijen van maatschap Ziel&Gorter aan de Lolkemaslaene tussen Nije-en Oldeholtpade nabij de Linde. Het dak werd gerenoveerd in 2012. Van hieruit heeft men een fantastisch uitzicht over het veld en kunnen vogels en ander wild worden geobserveerd zonder zelf te worden opgemerkt.

In december 2019 hebben vrijwilligers van de vogelwacht in de Lendevallei een broed eiland te water gelaten. Dit is een mooie aanvulling op de natuur en de visdiefjes hebben hier hun thuis al op gevonden.  

Lid worden?
Mogelijk bent u nu zo enthousiast geworden na het lezen van dit bericht , dat u denkt: “Daar wil ik lid of vrijwilliger(lid) van worden!”  Nou, dat kan. Wij willen u graag verwelkomen als nieuw lid van Vogelwacht Oldeholtpade en omstreken.

•Een lidmaatschap voor volwassenen kost 7 euro per kalenderjaar. *

•Een lidmaatschap voor jeugd tot 18 jaar kost 5 euro per kalenderjaar. *

(* Tariefwijzigingen onder voorbehoud.)

Voor meer informatie over de vogelwacht of als u zich wilt aanmelden als lid, kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze wacht;

vogelwachtoldeholtpade@outlook.com

Voor de leden:

•Leden kunnen de jaarlijkse ledenvergadering bijwonen.

•Ieder lid ontvangt het jaarlijks verschijnend verenigingsblad ‘de Hooltekster’. Dit informatieve blad doet melding van alle wetenswaardigheden over de ‘Vogelwacht Oldeholtpade en omstreken’.

•Elk jaar proberen we een activiteit te organiseren.

Het jaar wordt traditioneel afgesloten met een sfeervolle Ooldejaor

 

lees meer

Bescherming weidevogels

Bescherming andere vogels

Jeugd

Vanellus

Vanellus is het magazine van de BFVW dat 6 maal per jaar verschijnt. In Vanellus lees je onder andere verhalen en belevenissen van vogelwachters. Maar ook interessante informatie over ontwikkelingen rondom de Friese agrarische natuur en over allerlei soorten vogels. Het magazine bevat mooie foto’s die tot de verbeelding spreken.

lees meer

Over de BFVW

De BFVW is een vereniging van 110 lokale vogelwachten in Fryslân. Zij behartigt de belangen van deze verenigingen, ondersteunt ze daar waar nodig en maakt zich sterk voor het verbeteren van de omstandigheden voor weidevogels. En dat is hard nodig, want het gaat steeds slechter met vogels die horen in het Friese cultuurlandschap. Denk hierbij aan de grutto, kievit en de ljip dat een symbool is voor vele Friezen.

lees meer

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden